'Stikstofimperialisme zou ik dit noemen'

© Fotobewerking RTV Noord
De provincie Noord-Brabant wil zes boerenbedrijven buiten de eigen provincie opkopen om zo stikstofruimte te krijgen voor de aanleg van een logistiek park. De landelijke, maar inmiddels ook de Groningse politiek maakt zich zorgen. Jullie ook, Beter Weters? Of is het een meesterzet?

'Veel mis'

'Het opkopen van deze boerderijen is legaal dus wat is er mis zou je zeggen. Nou, wat mij betreft heel veel. Dit doe je als overheid niet. Je koopt geen boerenbedrijven op voor het eigen gewin. Als je vindt dat het logistiek centrum moet groeien, moet de stikstofproblematiek anders opgelost worden.

Per wet verbieden

'Wellicht wordt de verkopende boer er heel blij van, maar hij zal ook met lede ogen moeten aanzien dat er op zijn boerderij niet verder geboerd wordt. Ik heb inmiddels begrepen dat er Kamervragen zijn gesteld en dat er afspraken zijn gemaakt door diverse partijen hoe hiermee om te gaan. Echter: dit moet bij wet verboden worden.'

Wat willen we?

'Wat willen we nu eigenlijk? Minder stikstof (kort samengevat) of halve maatregelen en maar doorbroddelen? En als we dan ook nog bedenken dat er misschien, héél misschien, toch wel wat veel boeren zijn, zouden we dan niet wat meer creatief en wat minder quasi-moreel verantwoord handelend moeten (kunnen) zijn?'
'Kamervragen… al jaren een plaag, de grote hoeveelheid Kamervragen. Als ik zie waarover het hier, zoals vaak, gaat, ja, dan vraag ik mij niet meer af hoe het komt dat er zoveel Kamervragen zijn. In de beperking toont zich de meester.'

Rechters

'Er is juridisch niets mis, zeggen juristen. Die kúnnen gelijk hebben. Kúnnen. En dat kan en dient ordentelijk beoordeeld te worden, waarvoor we rechters hebben. Niet passend is de eeuwige morele en populistische verontwaardiging die ook nu weer de kop op steekt.'

'Bestuurlijk onverdedigbaar'

'Stikstofimperialisme zou ik dit noemen. Buiten het gebied van de eigen provincie bepalen wat er met boerenbedrijven gebeurt. Het verwerven van eigendommen en rechten op het grondgebied van andere provincies lijkt me ook bestuurlijk onverdedigbaar. Private partijen kunnen natuurlijk bedrijven opkopen. Voor overheden ligt dat anders.'

Bescherming van natuurgebieden

'Daar komt bij dat de aantasting van de natuur in Brabant zelf nu niet ter plekke wordt gecompenseerd. De aanleiding voor het stikstofbeleid is regionale bescherming van natuurgebieden. Daar banjert Brabant nu dwars doorheen. Overigens gaat deze opkoop ervan uit dat het zogenaamde extern salderen toegestaan gaat worden. Dat moet nog blijken, maar misschien weten ze in Brabant meer. Anders is het ook nog eens onverantwoorde speculatie met overheidsgeld.'

Landelijk beleid

'Wat de provincie Noord-Brabant wil doen, kan wetttelijk wel. Opkopen van leeg te maken landbouwgrond in andere provincies. Om het stikstofgemiddelde in de eigen provincie te verlagen. Maar het druist tegen het landelijk uitgezette stikstofbeleid in. Volledig. Noord-Brabant behoort zich te houden aan het gebiedsgebonden uitgezette stikstof beleid. En dit moet dan ook niet overtreden worden.'

'Dit gaat te ver'

'Wij moeten ons immers ook verplicht houden aan 100 kilometer per uur overdag. Om de stikstof. Het op grote schaal stikstof uitstotende 'Logistiek Park Moerdijk' lijkt succesvol te worden. Zodanig dat het over haar stikstofgrenzen treedt. Om als Brabant lege boerderijen elders te gaan opkopen om het stikstof gemiddelde te verlagen, gaat te ver. Gelukkig ook veel te ver volgens de elf andere provinciebesturen van Nederland.'

'Niet op deze manier'

'Ik ben geen jurist en misschien is wettelijk mogelijk wat de provincie Brabant doet. Toch denk ik dat we het niet op deze manier moeten doen. Als er lokaal/regionaal extra stikstof komt, en dat is zeker zo in Brabant met enorm veel grote boerenbedrijven met veel uitstoot, dan moet je het daar ook willen oplossen. Dus geen vermindering in gebieden waar het probleem niet zo groot is.'

Minder Brabantse bedrijven

'Wanneer er ergens weinig problemen zijn en men wil drukke gebieden helpen, dan heb ik daar geen moeite mee. Dat zal vast niet heel snel gaan gebeuren. Brabant, zorg voor vermindering van het aantal bedrijven op je eigen grondgebied. Dat is goed voor Brabant en de Brabanders.'