Hoe gaat het voortgezet onderwijs om met de schoolexamens?

Een examenzaal van voor de coronacrisis
Een examenzaal van voor de coronacrisis © Nico Swart/RTV Noord
Nu de centrale examens dit jaar niet doorgaan, zijn de schoolexamens extra belangrijk. Dit eindcijfer bepaalt of een scholier slaagt of zakt. De laatste toetsen voor het schoolexamen moeten nog worden afgenomen, maar hoe doe je dat met alle coronamaatregelen die gelden?
De verschillende scholengemeenschappen in onze provincie hebben één ding gemeen: ze gaan de schoolexamens voor 5 juni afronden, want dat moet nu eenmaal. Maar met de uitvoering gaan de scholen verschillend om.

Zo veel mogelijk op afstand

Zo gaat de Christelijke Scholengemeenschap Groningen net als de rest van het onderwijs ook de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand afnemen. Tot de meivakantie zijn er sowieso geen toetsen in de vijf schoolgebouwen van de CSG.
Afhankelijk van de dan geldende kabinetsmaatregelen kan er eventueel weer getoetst worden op school. 'In ieder geval zorgen we voor maximale kansen voor alle examenleerlingen om hun diploma te behalen', verzekert het bestuur van de CSG.

Maximaal twintig leerlingen

De schoolexamens worden op het Maartenscollege in Haren wel op school afgerond, maar met een maximum van twintig leerlingen per gymzaal en maximaal zeven leerlingen in een klaslokaal. 'Zo hebben we de vereiste anderhalve meter afstand tussen iedere tafel', zegt rector Roel Scheepens. 'We hebben ze dan verspreid over meer lokalen, dus we hebben wel extra surveillanten nodig.'
De schoolexamens worden gehouden na de meivakantie in de periode dat anders het centraal examen zou zijn. 'We kunnen daardoor ook nog even afwachten welke maatregelen dan gelden.' In ieder geval wil de school toetsen na elkaar laten beginnen, zodat leerlingen niet tegelijk binnen komen en weer vertrekken.

Geen haast

Bij het Winkler Prins in Veendam nemen ze de tijd om eerst alles goed uit te denken. Vast staat dat er voor de meivakantie geen toetsen op school worden afgenomen. Mondelinge toetsen worden via videoverbindingen gedaan. Maar omdat de scholen extra tijd hebben om de schoolexamens af te ronden, willen ze bij het Winkler Prins niet overhaast reageren.
Als we nu de tijd nemen, hebben de leerlingen meer tijd om zich voor te bereiden en hebben wij meer tijd om het te organiseren
Bestuurder Ferdinand Vinke, Winkler Prins, Veendam
'Die hele grote haast is ook niet nodig', zegt bestuurder Ferdinand Vinke. 'De schoolexamens moeten voor 5 juni klaar zijn. Als we nu de tijd nemen, hebben de leerlingen meer tijd om zich voor te bereiden en hebben wij meer tijd om het te organiseren.'

Wachten op slaag-zakregeling

Veel schoolbesturen kiezen er voor om te wachten op de slaag-zakregeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De naam zegt het al: die regeling moet duidelijk maken wanneer een scholier slaagt of zakt in deze uitzonderlijke situatie.
Bij RSG Ter Apel en de Onderwijsgroep Noord (RSG De Borgen, Terra en het Dollard College) is daarom ook geen haast.
'Als die regeling er is, kijken we welke schoolexamens digitaal afgenomen kunnen worden en welke toch fysiek en hoe je dat dan doet', zegt Trijnie van Wijk van de Onderwijsgroep Noord. 'Normaal moest het schoolexamen voor 7 mei klaar zijn, maar nu hebben we tot juni. We willen het goed en zorgvuldig doen.'
We doen zo veel als mogelijk op afstand en waar dat echt niet kan moeten we tussenoplossingen zoeken
Theo Douna, OOG

Zo veel mogelijk op afstand

Theo Douma van Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) wacht ook op de regeling. Bij de scholen van OOG wordt daarna per school bekeken wat de aanpak wordt, maar de basis staat al wel: 'We doen zo veel als mogelijk op afstand en waar dat echt niet kan moeten we tussenoplossingen zoeken met de richtlijnen van het RIVM in de hand.'

Richtlijnen RIVM

Bij Voortgezet Onderwijs Eemsdelta wordt nog gesproken over de precieze invulling. De schoolexamens bij het vmbo vragen mogelijk een andere aanpak dan bij havo en vwo, zegt rector Ivo Omlo van het Eemsdeltacollege.
De scholen van het VO Eemsdelta willen komende week een besluit geven over het hoe en wat. 'Wij zijn nog in gesprek met de medezeggenschapraad, want we willen hier een breed draagvlak voor.'

Minder leerlingen

Bij scholengemeenschap Ubbo Emmius in Oost-Groningen is nog niet duidelijk hoe de uitvoering er exact uit komt te zien. Leerlingen krijgen van hun school al wel een overzicht met de nog te maken toetsen.
Het schoolbestuur gaat er in ieder geval vanuit dat de toetsen die op school gemaakt moeten worden, plaatsvinden met minder leerlingen die tegelijkertijd op school aanwezig zijn.
De schoolexamens moeten dus begin juni zijn afgerond. Komende week wordt meer duidelijkheid verwacht over de slaag-zakregeling.