Tandarts over coronacrisis: 'Dit moet geen maanden gaan duren'

Tandartsen, maar ook fysiotherapeuten en diëtisten, kunnen nu ook een aanvraag doen voor compensatie vanwege teruglopende inkomsten. De maatregel is genomen omdat één op de zeventien tandartsen in Nederland failliet dreigde te raken. Zorgverzekeraars schieten te hulp.
'Het geeft wel een klein beetje rust, want er was heel veel onduidelijkheid', zegt tandarts Robert Jalink uit Winschoten.
Vanwege de coronacrisis mogen tandartsen alleen nog spoedeisende hulp verlenen. Dit is echter zo'n klein aandeel dat veel tandartsen zich zorgen maakten over hun voortbestaan. En daardoor zitten veel mondzorgspecialisten in financiële problemen. Vier mondzorgkoepels hebben daarom een brandbrief naar zorgminister De Jonge geschreven.

Spoed

Tot en met maandag 6 april liggen alle reguliere behandelingen stil. Mondhygiënisten hebben zelfs helemaal geen patiënten meer, vertelt Jalink.
'Zelf had ik vorige week drie spoedgevallen. Dat betekent een 'formidabele' omzet van 66 euro en 48 cent', zegt hij met een cynisch ondertoontje.

Zorgverzekeraars

Veel bedrijven en ondernemers kunnen vanwege de verplichte stillegging van hun werk compensatie krijgen. Daarvoor heeft de overheid verschillende regelingen opgezet. De mondzorg viel echter onder geen enkele regeling van de overheid.
'Dat komt doordat bij het verbod op contactberoepen de mondzorg buiten schot is gelaten. Toch hebben wij op verzoek van onze eigen vakorganisaties het werk ook opgeschort, omdat het een te groot risico is', legt Jalink uit.
Hij vervolgt: 'De overheid verwijst ons door naar de zorgverzekeraars. Die moeten zorgen dat wij het hoofd boven water kunnen houden. Maar concrete afspraken zijn er nog niet en gesprekken liepen tot nu toe op niets uit.'

Doorbraak

Daar lijkt verandering in te komen, want zondagavond meldden de zorgverzekeraars dat ze vanaf mei een regeling willen optuigen voor onder andere de mondzorg.
'Dat klinkt goed', laat Willem Vaartjes namens de brancheorganisaties weten. 'Maar het is nog wel de vraag wat er gebeurt met de kosten die patiënten normaal gesproken zelf betalen en die niet worden vergoed door de verzekeraars.'

Schulden

Jalink werkt inmiddels al dertig jaar als tandarts. In die tijd heeft hij een buffer opgebouwd. 'Ik kan het wel even volhouden. Maar dit moet geen maanden gaan duren.'
Volgens Jalink zijn het vooral tandartsen en mondhygiënisten die net begonnen zijn, die nu in de problemen zitten. 'Wanneer je een praktijk begint of overneemt, moet je je vaak flink in de schulden steken. Nu er geen omzet gedraaid wordt, wordt het voor hen al snel moeilijk.'

Acute betalingsproblemen

De vaste kosten lopen immers gewoon door, schetst Jalink. 'Denk aan huur of hypotheek, maar ook aan personeelskosten en bijvoorbeeld verzekeringen.'
In de brief aan het ministerie schrijven de mondzorgkoepels dat er in 24 uur tijd '275 noodmeldingen zijn binnengekomen bij de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit, red.). Dit zijn praktijken met acute betalingsproblemen en een dreigend faillissement op korte termijn.'

Besmettingsgevaar

Hoewel de restricties voor de mondzorg maandag aflopen, doen de mondzorgkoepels toch een oproep om de maatregelen in ieder geval tot en met het paasweekend in acht te nemen. Dat lijkt tegenstrijdig, maar dat is volgens Jalink niet zo.
'We willen elk risico van besmetting vermijden. Je moet je voorstellen dat wij bij bijvoorbeeld een gaatje moet gaan boren. Daarbij gebruiken we ook water. Door de boor krijg je een spray van het water dat overal tegenaan komt. Als jij iemand in de stoel hebt die het virus onder de leden heeft, is er een kans dat jij of je personeel besmet raakt. En dat wil je niet.'

Compensatie

Naast de oproep om de behandelingen niet weer op te starten, hebben de koepels vooral een voorstel richting het ministerie voor compensatie. Ze willen kort gezegd dat de mondzorg ook gebruik kan maken van de ingestelde compensatieregelingen. Daarnaast willen ze een regeling afspreken om te garanderen dat de mondzorg ook op lange termijn overeind kan blijven.
'Wij vragen een beperkte compensatie die gericht is op het kunnen betalen van de kosten en het overeind houden van de onderneming. Dit kost feitelijk minder dan de mondzorg zou hebben gekost als er in deze periode geen coronacrisis was geweest.'