Vuurwerk Gronings Ontzet in Stadspark

GRONINGEN - Het afsteken van traditioneel vuurwerk tijdens de viering van Groningens Ontzet wordt dit jaar definitief op de drafbaan in het Stadspark gehouden.Dat heeft het college van B en W van Groningen besloten. Na de verscherpte regelgeving vanwege de vuurwerkramp in Enschede leek de drafbaan ongeschikt voor een groot vuurwerk. Nader onderzoek wees het tegendeel uit. Het traditionele Peerdespul tijdens Bommen Berend wordt daarentegen niet in het Stadspark gehouden. Het evenement is verschoven naar het terrein bij sportcentrum Kardinge. Vanwege werkzaamheden aan de drainage is het niet mogelijk een concours hippique te houden op de drafbaan.
null