Groningse ziekenhuizen willen niet-coronazorg weer opstarten nu crisis in Noorden beperkt lijkt

Henk Kramer
Henk Kramer © Martini Ziekenhuis
De ziekenhuizen in Groningen willen al voor 28 april bepaalde 'normale' zorg weer opstarten.
Ze wachten niet af totdat het kabinet zegt dat het virus landelijk onder controle is.
Hoofd medische staf Henk Kramer van het Martini Ziekenhuis: 'We kijken heel creatief wat we binnen de maatregelen zoals die nu gelden al kunnen doen.'

Crisis blijft beperkt

De Groningse ziekenhuizen zien dat de coronacrisis in Groningen tot nog toe goed beheersbaar blijft. Volgens de laatste cijfers liggen er maandag niet meer dan 64 patiënten met corona op intensive care-afdelingen in Groningen en 42 op de verpleegafdelingen. Een deel daarvan komt ook nog eens uit het zuiden van Nederland. 
Het Martini Ziekenhuis is daarom nu al bezig bepaalde ingrepen of behandelingen weer op te starten.
'We hebben sinds vorige week een werkgroep die kijkt wat we alweer op gang kunnen brengen. We moeten van dag tot dag bekijken wat de mogelijkheden zijn.' 

Schrijnende gevallen

De Groningse ziekenhuizen zijn de echte spoedzorg altijd blijven geven, bijvoorbeeld aan mensen met een hartinfarct. Ook wat ze 'noodzakelijke zorg' noemen ging volgens de ziekenhuizen door, bijvoorbeeld zorg aan kankerpatiënten. Al het andere lag stil. Dat kan nu weer voorzichtig worden opgepakt. 
'Er zitten schrijnende gevallen tussen. Mensen die al lang op een operatie wachten omdat ze bijvoorbeeld pijn hebben. We zien ondertussen dat het bijzonder gewenst is om, zodra er weer enige ruimte is, voor die groep te organiseren dat dat weer kan.' 

UMCG en OZG

Ook het UMCG ziet 'dat de groei van het aantal patiënten met corona langzamer gaat dan oorspronkelijk gedacht.' Dat biedt kansen om eerder dan verwacht de gewone zorg te hervatten. 'Op korte termijn ontstaat mogelijk ruimte voor andere zorg', zegt een woordvoerder.
Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda heeft het uitblijven van grote patiëntenstromen met corona maandag opnieuw besproken in het crisisoverleg. 'We kijken vanaf het begin al week voor week of en wanneer we weer kunnen opschalen. Deze periode van relatieve rust stemt hoopvol', laat een voorlichter weten. 

Groningen minder erg

Alles wijst erop dat de coronacrisis qua omvang in het Noorden niet zo wordt als in de rest van Nederland, zegt Henk Kramer van het Martini Ziekenhuis.
'Ik denk dat wij in het Noorden veel profijt hebben gehad van de lockdown. En dat dat veel besmettingen in het Noorden -waar het nog niet op gang gekomen was- heeft voorkomen. Nu we zien dat die piek er nog steeds niet is gaan we wel weer vooruit denken wat je snel weer kunt doen aan je gewone zorg.' 

Wachtlijsten

Kramer maakt zich zorgen over het stuwmeer aan niet-coronazorg dat ontstaat nu alles erop is gericht om het virus in te dammen en coronapatiënten te behandelen.
'We weten dat, voordat corona er was, er best op bepaalde punten druk op de zorg was. Dat bepaalde operaties best lang duren voordat je aan de beurt bent.' Het Martini Ziekenhuis had al behoorlijke wachtlijsten. 'Die zullen oplopen door deze coronacrisis. We zullen alles op alles zetten om te voorkomen dat mensen lang in pijn of ongemak zitten.' 

Wel spoed

Ondertussen blijven de ziekenhuizen bezorgd over patiënten die ze altijd zijn blijven behandelen, maar die uit eigen beweging wegblijven. Vorige week werd duidelijk dat het aantal cardiologische behandelingen is gedaald, terwijl het aantal hartpatiënten onmogelijk kleiner kan zijn geworden. Ommelander Ziekenhuis Groningen plaatste daarom maandag een oproep op sociale media aan deze patiënten toch vooral te komen.
Ook Henk Kramer van het Martini Ziekenhuis heeft die zorgen. 'We zien mensen die onterecht minder komen, omdat ze bang zijn om besmet te worden met corona. Die kans is in de supermarkt net zo groot als bij ons. De oproep is daarom ook landelijk geweest: kom vooral.'