Hoe geef je de economie een kickstart na een lockdown?

Sieger Dijkstra.
Sieger Dijkstra. © RTV Noord
Na de meivakantie moeten ondernemers weer gas kunnen geven, vindt werkgeversorganisatie VNO-NCW. Maar hoe breng je een economie die op slot zit weer aan de rol? 'We moeten bedenken wat er dan allemaal wél kan', zegt voorzitter Sieger Dijkstra van de noordelijke tak van VNO-NCW.
Wanneer de coronamaatregelen nog langer dan tot na de meivakantie blijven gelden, brengt dat meer schade toe aan de economie en de bedrijven, dan dat het winst voor de gezondheid oplevert, vertelde landelijk VNO-NCW-voorman Hans de Boer zondag. Want een zieke economie zorgt ook voor ongelukkige ondernemers. En wie z'n baan verliest kan er ook ziek van worden.
Maar hoe geven we de economie een kickstart? We vragen het VNO-NCW Noord-voorman Dijkstra.
 Is het niet wat vroeg om nu al te zeggen dat het slot eraf moet? We zitten nog midden in de ellende van ziekenhuisopnamen en hoge sterftecijfers door het coronavirus
'Je kunt niet vroeg genoeg nadenken over vervolgstappen. De schade is erg groot aan het worden. Ik vind het dus heel goed om na te denken over hoe we zoveel mogelijk weer door kunnen gaan en hoe we de anderhalve meter-economie vorm gaan geven. We moeten verstandige dingen doen en overleg hierover moet nu op de agenda.'
 Bent u het met landelijk VNO NCW-voorzitter Hans de Boer eens dat na de meivakantie het gas erop moet?
'Hans de Boer heeft meer inzicht in de getallen dan ik. Voor mij is het lastig daar iets over te zeggen. Beslissingen hierover moeten we vooral aan deskundigen overlaten.'
'Wat ik wel weet is dat we er met elkaar voor moeten zorgen dat we de economie zoveel mogelijk moeten laten draaien, want iedere dag stilstaan betekent meer schade. En we moeten met z'n wel de centen kunnen opbrengen om de zorg te kunnen betalen en de mensen die nu in de shit zitten van inkomen te voorzien.'
 Hoeveel signalen krijgt VNO-NCW Noord van ondernemers die zeggen: 'Stop alsjeblief met de huidige maatregelen, ik houd het zo niet vol'?
'Er zijn beslist veel bedrijven die moeite hebben het hoofd boven water te houden. Wanneer ondernemers bellen, verwijzen we zoveel mogelijk naar de instantie die wat voor ze kan doen. Over het algemeen belt iemand in nood trouwens niet de werkgeversvereniging als eerste, we zien dus niet alle leed. Ik ga er daarbij toch ook vanuit dat veel ondernemingen een buffer hebben waarmee ze het pakweg een maand kunnen uitzingen. Nu de lockdown ruim een maand gaat duren, wordt het wel spannend voor bedrijven.'
 We hebben nu een intelligente lockdown. Hoe gaat een intelligente open-up eruitzien, hoe kunnen maatregelen worden afgebouwd?
'Dat is waar we nu over na moeten denken. Ik wil er nog niet op vooruit lopen. Het belangrijkste is dat we bedenken wat er allemaal mogelijk is met inachtneming van de regels om besmettingsgevaar te voorkomen. Wat kan er wel?'
'Brancheverenigingen zijn daar al hard mee bezig. De bouw heeft inmiddels protocollen gemaakt hoe op de bouwplaats veilig gewerkt kan worden, retailorganisaties hebben ook richtlijnen opgesteld en andere sectoren werken eraan. Iedereen is bezig met nadenken over hoe we weer zo goed mogelijk aan de slag kunnen.'
'We zijn gelukkig heel creatief met z'n allen. Dat zien we ook terug in producten die nu bedacht worden zoals een wasstraat voor winkelkarretjes, koortsdetectoren bij entrees of allerlei reinigings- en beschermingsmiddelen. Die creativiteit gaat ook bepalen hoe snel we straks weer de zaak op gang kunnen brengen.'
 Maar in veel sectoren zal de anderhalve meter-economie helemaal niet werken. Denk aan de kappers, fysiotherapeuten of tandartsen
'Voor die beroepsgroepen hoop ik inderdaad dat de situatie van nu niet nog een half jaar voortduurt. Tegelijkertijd ga ik er ook van uit dat de kappersbranche en de fysiotherapeuten druk werken aan oplossingen. Misschien valt er wat te leren van Aziatische landen waar ze na de SARS-epidemie in 2003 ervaring hebben opgedaan met veilig werken.'
 Wat denkt VNO-NCW Noord zelf te gaan doen ter voorbereiding op de periode na afloop van de lockdown?
'We kijken nu samen met een aantal partijen hoe we straks bijvoorbeeld de toeristische sector weer volop aan het draaien kunnen krijgen. Dat willen we ook doen voor andere sectoren.'
'Er zit momenteel veel onbenut potentieel op de bank thuis. De auto is nu wel gepoetst en de tuin is aan de kant. Die mensen willen we vragen mee te denken over hoe nu verder.'