Vijf miljoen voor maatregelen vanwege bodemdaling door gaswinning

Het geld is onder meer besteed aan de ophoging van de zeedijk tussen Delfzijl en Eemshaven
Het geld is onder meer besteed aan de ophoging van de zeedijk tussen Delfzijl en Eemshaven © Jan Been/RTV Noord
De Commissie Bodemdaling heeft vorig jaar ruim vijf miljoen euro toegekend aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen in verband met bodemdaling door aardgaswinning in onze provincie.
Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag sinds 1984 op 344 miljoen euro. Dit staat in het onlangs verschenen jaarverslag over 2019 van de Commissie Bodemdaling door aardgaswinning.

Beoordeling

Deze commissie beoordeelt welke maatregelen noodzakelijk zijn om nadelige effecten van bodemdaling door aardgaswinning te voorkomen en bekijkt welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding.
De instelling van de Commissie Bodemdaling komt voort uit twee overeenkomsten die in 1983 zijn afgesloten tussen de provincie Groningen en de NAM en het Rijk en de NAM.

Ingestemd met 33 verzoeken

In 2019 zijn 33 verzoeken om schadevergoeding gehonoreerd. Het uitgekeerde bedrag van vijf miljoen is in hoofdzaak besteed aan de ophoging van de dijk Eemshaven-Delfzijl en de vervanging van de Tafelbrug Zuidhorn.
Daarnaast zijn kosten voor onderhoud, beheer en energie van diverse bodemdalingsgemalen vergoed.