Kinderombudsvrouw wil oud-pabo-studenten laten bijspringen in onderwijs

Margrite Kalverboer
Margrite Kalverboer © ANP
Een deel van de kinderen zal de achterstand die zij oplopen door de coronacrisis nooit meer inhalen. Daarom is alle hulp in het onderwijs welkom, zegt kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer uit Groningen.
Het thuisonderwijs schiet volgens haar tekort voor kwetsbare kinderen.

Groningen vooruitstrevend

Sinds vorige week moeten scholen opvang bieden aan kinderen die te maken hebben met armoede, huiselijk geweld, mantelzorg of gedragsproblemen. Zij kunnen hun huiswerk op de kinderopvang of school maken onder toeziend oog van een leraar.
De gemeente Groningen stelt 120 van dit soort plekken beschikbaar. Kinderen kunnen daar enkele dagdelen per week naartoe. 'Daarin is Groningen heel vooruitstrevend, als je dat vergelijkt met andere gemeenten', zegt Kalverboer. 'Maar het is lang niet genoeg.'

Zorgelijke signalen

Naar schatting hebben 90.000 tot 120.000 kinderen in Nederland te maken met kindermishandeling. Deskundigen krijgen signalen dat dit aantal toeneemt, nu iedereen thuis zit.
'De Kindertelefoon krijgt deze dagen vijfhonderd telefoontjes extra per dag', zegt Kalverboer. 'Veel kinderen zeggen dat het thuis niet leuk is en dat ze soms onveilig zijn.' Een deel van deze ouders ondersteunt hun kinderen niet bij het maken van schoolwerk.

Extra mankracht

De Kinderombudsvrouw wil dat scholen daarom meer kinderen kunnen opvangen. Docenten hebben daar echter geen tijd voor, omdat zij nu hun handen vol hebben aan het digitaal lesgeven. Oud-pabo-studenten kunnen voor extra mankracht zorgen, zegt Kalverboer:
'Ruim 80.000 mensen hebben ooit de lerarenopleiding gedaan, maar werken nu niet in het onderwijs. Een deel daarvan zit nu thuis, omdat hun bedrijf niet goed loopt of ze hun werk niet kunnen doen. Ik denk dat veel van die mensen iets willen betekenen.'

Beginnen in Groningen

Soortgelijke oproepen werden ook gedaan in de zorg. Oud-verpleegkundigen of gepensioneerde artsen zijn weer aan de slag gegaan in het ziekenhuis. De Kinderombudsvrouw wil dit ook voor het onderwijs laten beginnen, het liefst in Groningen.
'Er zijn genoeg lege klaslokalen of bibliotheken waar je dit kunt realiseren, zonder dat je de huidige leerkrachten extra belast. Dan krijgen zo min mogelijk kinderen later last van deze periode.