VNO-NCW Noord: 'We moeten de schade beperken'

Voorzitter van VNO-NCW Noord Sieger Dijkstra is voorzichtig optimistisch over de toekomst van de Groningse economie.

Dijkstra hoopt dat bedrijven zich snel gaan herpakken, natuurlijk inclusief het navolgen van de voorschriften. Dat zei hij in een reactie op de persconferentie van premier Rutter en minister De Jonge, waarin het overigens niet heel veel over de economie ging.

SBI-codes en kredietregeling

'Dit is het begin van het begin. Maar we knokken daarvoor,' aldus Dijkstra. 'We zullen er ons naar schikken dat het vanaf nu anders gaat. We moeten de schade beperken; de schoorsteen moet weer een beetje gaan roken.'

Als belangrijkste economische punten noemt hij regelingen voor startups en scale-ups, het verduidelijken van de kredietregeling en een goede definitie van de SBI-codes. Die code is belangrijk om te kijken of een ondernemer aanspraak maakt op een eventuele steun vanuit de overheid.

Basis van app wellicht uit Groningen

Verder zei Dijkstra te weten dat een aantal Groninger ondernemers een bijdrage levert aan het proberen in te dammen van het coronavirus. Zo weet de VNO-NCW Noord-voorman dat een bedrijf in gesprek is met de overheid over het aanleveren van de basis van de testapp.

Een andere ondernemer ontwikkelt koorts-detectieapparaten waarmee individuen binnen groepen kunnen worden getest op de lichaamstemperatuur.

Kamerbrief

In een Kamerbrief staat dat er nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers op komst zijn. Dit houdt onder meer in dat de overheid honderd miljoen euro landelijk ter beschikking stelt om ondernemers te ondersteunen. Noordelijk ondernemers kunnen zich daarvoor binnenkort melden bij de NOM, de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.

In de brief staat ook dat er aanvullende maatregelen zijn genomen voor onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd.

Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.

Lees ook:

- Alles over het coronavirus

Meer over dit onderwerp:
economie coronavirus
Deel dit artikel:

Recent nieuws