Gemeente: referendum over afvalbeleid kost minstens vier ton

Volgens de gemeente Groningen kost het houden van een referendum over bijvoorbeeld het afvalbeleid minstens 400.000 euro. 'En daar zijn personeelskosten niet in meegenomen', stelt de gemeente.

'Ook is er grote ambtelijke inzet nodig, zowel in de voorbereiding van het referendum als bij het bepalen van de uitslag.'

'Zorgvuldig en selectief inzetten'

'Het maakt dat het referendum een instrument is dat zorgvuldig en selectief ingezet dient te worden', schrijft loco-burgemeester Roeland van der Schaaf (PvdA). 

De gemeente adviseert de gemeenteraad daarnaast om 'niet overhaast te besluiten' op de plannen van vijf oppositiepartijen. Die dienden begin maart plannen in voor een nieuw referendumregels.

Referendum over afvalbeleid

De uitspraken van de gemeente zijn een nieuwe stap in de al langer lopende referendumdiscussie. De vijf partijen willen het weer mogelijk maken om referenda te houden in Groningen. Op dit moment kan dat niet.

Met het referendum willen de partijen de komst van afvalsysteem diftar voorkomen. Diftar is een manier van afvalinzameling waarbij je meer moet betalen naarmate je meer afval inlevert. 

Het afvalbeleid moet in de hele gemeente gelijk worden getrokken. Nu wordt het afval in de drie voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer nog op verschillende manieren opgehaald.

'Nu niet besluiten'

Wat SP-raadslid Daan Brandenbarg betreft moet er op dit moment helemaal geen besluit worden genomen over het afvalbeleid. 'Vanwege de coronacrisis kunnen inwoners niet op de reguliere manier meepraten over besluiten die worden genomen. Een onderwerp dat iedereen raakt, zoals het afvalbeleid, verdient dat wel.'

'Democratie kost geld'

Op de vraag of hij het referendum er wel wil laten komen, ook al kost dat 400.000 euro, zegt Brandenbarg dat hij het 'moeilijk vindt in te schatten of dat echt zo is'.

'Ja, democratie kost geld. Maar al die onderzoekjes die door het college worden gedaan kosten ook geld. Een referendum is het waard, zeker over een onderwerp dat iedereen aangaat, zoals afvalbeleid.'

Tweede Kamerverkiezingen

Brandenbarg zou het referendum, om geld te besparen, willen koppelen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Die worden eind maart gehouden. 'Dan kan het allemaal wat goedkoper', zegt hij.

Probleem daarbij is wel dat het afvalbeleid op 1 januari 2021 al gelijk moet zijn getrokken. Is dat niet het geval, dan kost het de gemeente geld. Volgens een woordvoerder van wethouder Glimina Chakor zouden die extra kosten op kunnen lopen tot 30 miljoen euro.

Uitstel

De SP hoopt dat het Rijk wegens de coronacrisis uitstel wil geven bij het gelijktrekken van regelingen als het afvalbeleid.

'Het zou mooi zijn als dat een jaar kan worden uitgesteld, daar roepen we de wethouder ook toe op. En desnoods trekken we het wel gelijk, maar dan zonder diftar', zegt Brandenbarg.

Lees ook:

Zelfs mét nieuwe regels vraagteken bij komst afvalreferendum

Meer over dit onderwerp:
binnenstadgroningen Groningen-Stad GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws