Raadsvergadering Het Hogeland gaat toch niet door

Het Werelderfgoedcentrum stond op de agenda
Het Werelderfgoedcentrum stond op de agenda © Dorte Mandrup
De raadsvergadering die de gemeente Het Hogeland woensdagavond wilde houden, gaat niet door.
Ondanks het coronavirus wilde de gemeente Het Hogeland toch een vergaderen omdat er belangrijke besluiten genomen moeten worden.

Minimumaantal

Om een rechtsgeldig raadsbesluit te kunnen nemen, is een minimumaantal raadsleden nodig. Dit is de helft plus één. Er was besloten om vijftien raadsleden aanwezig te laten zijn, naar rato van het aantal raadszetels verdeeld over de fracties.
Maar het is gebleken dat onder meer vanwege ziekte niet alle fracties aanwezig kunnen zijn. De fractievoorzitters en het college hebben daarom besloten de raad niet door te laten gaan.

Agendapunten

Op de agenda stond besluitvorming over het werelderfgoedcentrum, de invoering van diftar, het begraafbeleid en het aardbevingsbestendig maken van scholen.
De gemeente gaat nu bekijken hoe en wanneer een nieuwe vergadering gehouden kan worden.