Statenvergadering voortaan schriftelijk, kan acht weken duren

De Statenleden komen voorlopig niet bijeen op het provinciehuis
De Statenleden komen voorlopig niet bijeen op het provinciehuis © Jos Schuurman/FPS
Geen videoverbinding of stoelen op anderhalve meter afstand, maar de commissieleden van de dertien fracties in Provinciale Staten starten donderdag een schriftelijke vergadering.
Op de agenda staat onder meer de grenscorrectie tussen de provincies Friesland en Groningen, om de verschuiving van het eiland Schiermonnikoog te compenseren. Zo blijft Schiermonnikoog Fries.
Daarnaast kunnen partijen schriftelijk vragen stellen over het voorstel om de Omgevingsvisie 2016-2020 te verlengen. Ook wil de provincie geen rentes doorberekenen aan de drie KredietUnies die ze financieel ondersteunt.

Twee weken

Partijen hebben twee weken de tijd om schriftelijke vragen te stellen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft vervolgens weer twee weken de tijd om schriftelijk antwoord te geven.
Daarna kunnen partijen, mochten ze dat willen, weer twee weken gebruiken om vervolgvragen te stellen. Ook kan het college dan weer twee weken de tijd nemen om die vragen te beantwoorden. Al met al kan het zo'n acht weken duren voordat de schriftelijke commissievergadering is afgerond.

Inspreken

Hoe een Statenvergadering zal worden gehouden is nog niet bekend. De eerstvolgende is op 27 mei. De griffier houdt de mogelijkheid open dat er dan digitaal wordt vergaderd.
Overigens kunnen Groningers tijdens de commissie 'gewoon' inspreken. Op papier, wel te verstaan.