'Besluit over Werelderfgoedcentrum Lauwersoog wordt er doorgedrukt'

Het Werelderfgoedcentrum wordt twintig meter hoog
Het Werelderfgoedcentrum wordt twintig meter hoog © Boelo Lubbers
Het besluit om een Werelderfgoedcentrum (WEC) in Lauwersoog te realiseren, 'wordt er doorgedrukt'. Dat vindt een aantal bezwaarmakers. Maar volgens voorstanders wordt het proces zorgvuldig doorlopen.
De gemeente Het Hogeland wil woensdagavond een besluit nemen over de bouw. Om verdere vertraging in het proces te voorkomen en om te zorgen dat de initiatiefnemers niet afhaken.
Het nieuwe informatiecentrum over de Waddenzee gaat twintig meter hoog worden. Het WEC biedt ook ruimte aan het Zeehondencentrum Pieterburen. Verder is in het gebouw plek voor een horecagelegenheid en kennisinstituut.
Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) is opgericht om het plan te realiseren. Hierin zitten de initiatiefnemers, zoals het Zeehondencentrum Pieterburen.

Nog steeds te hoog

De geplande hoogte van het gebouw is nog steeds een reden voor sommige (natuur)organisaties om bezwaar te maken. 'De gemeente moet goedkeuring geven aan een gebouw dat twintig meter hoog mag worden. Wij vinden dit nog steeds niet passen in Lauwersoog', vertelt Arjen Kok van Natuurmonumenten. De natuurorganisaties zijn niet tegen een informatiecentrum, maar hebben kritiek op het proces.
Eerst zou het gebouw dertig meter hoog worden. Daar was weinig draagvlak voor en acht natuurorganisaties en omliggende bedrijven maakten bezwaar. Een kwartiermaker is bezig geweest om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. De omvang is gereduceerd en de hoogte wordt maximaal twintig meter. Toch vindt Natuurmonumenten dit nog te hoog. Zij ziet liever een gebouw van maximaal twaalf meter hoog.

Te snel

Arjen Kok zat in het kernteam om de bouw van het WEC te begeleiden. Maar hij heeft zijn taken neergelegd. 'Het gaat allemaal te snel. Meerdere natuurorganisaties hebben nog steeds zorgen. Het aspect hoogte is nog altijd een moeilijk onderwerp. Ik had liever gezien dat het besluit nog even werd opgeschort.'

Hoe dan verder?

'Ten aanzien van de hoogte zijn we nog wel met de stichting WEC in gesprek. Er moet nog een nieuw ontwerp komen en we hopen dat het gebouw toch minder hoog gaat worden', vertelt Kok. Mocht dat niet lukken dan overweegt Natuurmonumenten naar de rechter stappen. 'Maar dit is ons allerlaatste redmiddel. We hopen er samen uit te komen'.
'Ik ben tot de conclusie gekomen dat de stichting een andere koers vaart. Ik heb een pleidooi gedaan om het WEC niet alleen te zien als gebouw', legt Kok uit.

Meer kritiek op het proces

Ib Huysman van de Natuurschool is helemaal klaar met het proces. Hij heeft geen goed woord over voor hoe het de afgelopen tijd is gegaan. 'De stichting handelt als een mammoettanker die haar koers kwijt is.'

Geen plek

Huysman vindt de zeggenschap van het Zeehondencentrum Pieterburen te groot in de stichting WEC. 'We hebben meegedacht. In oktober is afgesproken dat de Natuurschool een plek zou krijgen in het gebouw', legt Huysman uit.
Nu heeft de Natuurschool gehoord dat ze waarschijnlijk geen plek kan krijgen in het WEC. Omdat ze dan moet bijdragen aan de exploitatie. 'Dat kunnen wij niet betalen' zegt Huysman. 'Wij zijn geen gesubsidieerde instelling. Het gaat vooral een zeehondencentrum worden.'

'Anderen hebben geen zeggenschap'

Ook vindt hij dat er sprake is van dubbele petten. Niek Kuizenga is directeur van het Zeehondencentrum Pieterburen én van het WEC.
'Hij trekt alle macht naar zich toe en wil bepalen wat er gaat gebeuren', zegt Huysman. 'Ja, ze investeren een grote som geld, maar er gaat ook veel publiek geld naar het project toe. Dus het gebouw moet niet alleen van een zeehondencentrum zijn. Het moet niet alleen een commercieel, maar ook maatschappelijk doel hebben.'
Huysman wil dat er wordt ingegrepen en dat het besluit van het Werelderfgoedcentrum wordt uitgesteld. 'Het besluit wordt er nu doorgedrukt.'

Verklaring

Niek Kuizenga, directeur van het Zeehondencentrum Pieterburen en directeur van stichting WEC wil niet ingaan op de kritiek. Hij verwijst naar een verklaring die stichting WEC en de WEC-community hebben afgegeven. De community bestaat uit meerdere organisaties die de bouw van het informatiecentrum steunen.
In de verklaring meldt de stichting en community dat er nog steeds draagvlak is. 'De steun van onze subsidieverstrekkers en andere belangrijke stakeholders is onverminderd bevestigd', schrijf de community en stichting. Ze hebben een belronde gedaan en zo zouden volgens hen onder andere Rijkswaterstaat en Haven Lauwersoog hebben laten weten nog steeds achter het plan te staan.

Bouwhoogte

De stichting laat verder weten in de verklaring dat er een akkoord is over de bouwhoogte. 'Ondanks flinke tijdsdruk is er binnen de werkgroep Bouw & Omgeving na een tweetal constructieve sessies een akkoord bereikt over het proces naar een acceptabele bouwhoogte', schrijft de stichting en community.
Daarnaast zijn er werkgroepen Content & Programmering, Missie & Visie, Samenwerking en Governance waarin diverse organisaties zitten. Volgens de stichting en community wordt hierin constructief gepraat over de realisatie van het WEC.
Verder laten ze weten dat de eerdere bezwaren rondom het parkeren en lichtuitstraling zijn opgelost.

Raad

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft in een eerdere vergadering al laten weten de plannen voor het Werelderfgoedcentrum te willen steunen. Ze vinden dat het Werelderfgoedcentrum een iconisch gebouw is dat een aanwinst is voor het gebied en een goede uitvalbasis voor toeristen.