Groningen besteedt geld Nationaal Programma aan Ten Boer, Beijum en Lewenborg

De miljoenen gaan naar Ten Boer, Beijum en Lewenborg
De miljoenen gaan naar Ten Boer, Beijum en Lewenborg © RTV Noord
De gemeente Groningen wil het geld uit het Nationaal Programma Groningen besteden aan Ten Boer en de stadswijken Beijum en Lewenborg. Het geld wordt gebruikt voor dorps- en wijkvernieuwing.
'De miljoenen moeten terechtkomen in de delen van de gemeente die het meest te lijden hebben onder de gevolgen van de gaswinning', zegt de gemeente.

60 miljoen

In totaal is er voor de gemeente Groningen ruim 60 miljoen euro beschikbaar. 'Daarvan besteden we 31,5 miljoen aan dorpsvernieuwing in Ten Boer en omliggende dorpen. 20 miljoen gaat naar wijkvernieuwing in Beijum en Lewenborg', schrijft wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).
De resterende miljoenen gaan naar 'overige projecten die passen binnen de doelen van het Nationaal Programma'. 

Ten Boer

Ten Boer moet, net als de omliggende dorpen, beter en mooier uit de versterkingsoperatie komen. 'We investeren in goede voorzieningen zoals scholen, sportverenigingen, het zwembad en winkels.'
Het college wil er ook het openbaar vervoer verbeteren en wandel- en fietspaden aanleggen.

Beijum en Lewenborg

In de wijken Beijum en Lewenborg wordt het geld op een andere manier ingezet. In die wijken is sprake van armoede en jeugdproblematiek.
De gemeente wil deze problemen aanpakken door een bedrag van 20 miljoen euro te investeren in beter onderwijs, coaching en het versterken van taalvaardigheden. Bovendien moeten wijkaccommodaties versterkt worden en wil de gemeente de energietransitie versnellen.