Groen licht voor bouw Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog

De gemeenteraad van Het Hogeland gaat akkoord met de plannen voor de bouw van het Werelderfgoedcentrum (WEC) in Lauwersoog. De partijen vinden dat er genoeg draagvlak is en voldoende financiële onderbouwing.
Ondanks het coronavirus heeft de gemeente woensdagavond toch een raadsvergadering gehouden om volgens hen de noodzakelijke beslissingen te nemen. Dit gebeurde met minder raadsleden dan gebruikelijk. De helft plus één. Om besluiten rechtsgeldig te maken.
In een ontsmette raadszaal werd niet meer gediscussieerd over het WEC. Vooraf konden de partijen schriftelijke vragen stellen en kanttekeningen plaatsen bij het plan. Die werden vervolgens ook schriftelijk beantwoord.

Wat is het WEC?

Het nieuwe informatiecentrum over de Waddenzee gaat twintig meter hoog worden. Het WEC biedt ook ruimte aan het Zeehondencentrum. Dat gaat verhuizen en verlaat Pieterburen. Ook is er in het gebouw plek voor een horecagelegenheid en kennisinstituut.

Iconisch gebouw

Een aantal raadspartijen benadrukte dat de bouw belangrijk is voor het gebied, dat Unesco werelderfgoed is. Het zou een mooie uitvalsbasis zijn om het gebied te bezoeken.
De PvdA noemt het een 'grandioze, positieve, veelbelovende en veelbetekenende ontwikkeling' voor Lauwersoog.
Het CDA was ook positief maar wilde nog wel van de wethouder weten welke invloed de coronacrisis heeft op de voortgang en financiering van het project. Het college begrijpt deze zorgen. Maar het noemt de uitgave verantwoord en vindt dat blijven investeren van groot belang is om niet in een nog diepere recessie te belanden.

Tegen

Vanwege ziekte konden niet alle raadspartijen stemmen. Linda Visser en Sandra Herkströter vormen de SP-fractie en vanwege gezondheidsproblemen konden ze niet bij de vergadering aanwezig zijn.
'Het is een dubbel gevoel. Ik voel mij niet heel ziek meer, maar ik wil ook niet per ongeluk mensen besmetten. Dat terwijl ik als volksvertegenwoordiger ook de verantwoording voel echt wat te vinden van het Werelderfgoedcentrum.'
'Maar in deze tijd moet je heel voorzichtig zijn', vertelt SP-fractievoorzitter Linda Visser.

'Doorgejast'

De SP vindt dat er te veel onzekerheden in het plan zitten. Ook vinden ze dat het proces niet goed verlopen is. 'Niet vaak ben ik zo link geweest over besluitvorming als nu, het wordt er gewoon door gejast. Blind voor alle rode vlaggen langs de route, wordt er met grote woorden en veel emotie gepleit voor dit geweldige plan', aldus Linda Visser.
Volgens de partij is het onduidelijk of er voldoende draagvlak is. Daarnaast is de financiële onderbouwing volgens hen niet goed.
De kosten zijn 25 miljoen euro. Gemeente Het Hogeland gaat daar 1,8 miljoen aan bijdragen.
De SP had liever gehad dat de besluitvorming uitgesteld werd tot een moment dat er digitaal vergaderd kon worden. De noodzaak om het nu te behandelen was er volgens de partij niet. Ook vindt de SP de schriftelijke beantwoording incompleet waardoor er geen goed besluit genomen kon worden.

Tegen financiering

Ook de VVD vindt dat de realisatie van het WEC tot nu toe een 'rommelig proces' is, en zet vraagtekens bij de financiering van het project. Maar de partij vindt de bouw van een werelderfgoedcentrum wel belangrijk. De liberalen stemden dus wel voor een wijziging van het bestemmingsplan waardoor de bouw mogelijk wordt gemaakt.
De partij stemde niet voor het besluit dat de gemeente nu al de portemonnee moet trekken. Volgens fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard moet het ontwerp eerst helder zijn. Ook moet er een betere verantwoording van de financiering komen.

Omstreden

Er is veel te doen om het WEC. Er was eerst niet voldoende draagvlak voor. De bouw is daarom in oktober 2018 uitgesteld door de toenmalige gemeente De Marne. Natuurorganisaties, ondernemers en een aantal inwoners hadden bezwaar tegen de hoogte van het gebouw, die toen geen twintig maar dertig meter was.
Het vorige ontwerp van het Werelderfgoedcentrum.
Er moest meer draagvlak komen. Een kwartiermaker is aangesteld en heeft met diverse organisaties gesproken. Daaruit is een nieuw aangepast plan gekomen. Het gebouw is minder hoog en een stuk kleiner. De oppervlakte gaat van 16.000 naar 8.000 vierkante meter.

Steun voor het plan

Het college liet de raad weten dat er nu wel voldoende draagvlak is gevonden en dat er meer dan vijftig partijen verbonden zijn aan het Werelderfgoedcentrum, die allemaal voor het huidige aangepaste plan zijn.
Maar nog steeds zijn er (natuur)organisaties en bedrijven tegen de komst van het gebouw. Het is volgens deze partijen nog steeds te groot en zou niet passen in het gebied. Toch stemde de raad voor het plan omdat ze het gebouw een aanwinst vinden voor het gebied.

Vergelijking met Forum Groningen

Zo werd door raadspartijen de vergelijking gemaakt met het Forum Groningen, waar aanvankelijk ook veel weerstand tegen was. De ChristenUnie hoopt dat het gebouw net zo iconisch gaat worden.
'Wat zou het mooi zijn om straks te kunnen zeggen: de stad Groningen heeft het Forum als icoon, maar Het Hogeland heeft het Werelderfgoedcentrum als icoon', laat de partij weten.

Bezwaarmakers 'meenemen'

Gemeentebelangen deed de dringende oproep aan het college om de bezwaarmakers goed mee te nemen in het vervolgtraject om langdurige rechtszaken zoveel mogelijk te voorkomen.
Het college gaat dit doen, maar stelt wel dat ze nooit iedereen helemaal tevreden kan stellen. Bijvoorbeeld mensen die pertinent tegen het realiseren van dit centrum zijn. Ook sluit het college niet uit dat het gebouw toch lager dan twintig meter wordt.
Binnenkort wordt het ontwerp van het Werelderfgoedcentrum verwacht. Dan moet duidelijk zijn hoe het gebouw eruit komt te zien.