Ic-baas UMCG is voorstander van familiebezoek aan coronapatiënten

Familieleden moeten zo snel mogelijk weer toegelaten worden bij hun naasten die met corona op de intensive care (ic) liggen.

Dat vindt het hoofd van de intensive care van het UMCG in Groningen, Peter van der Voort. Hij reageert op collega-artsen die in een artikel in de Volkskrant een soortgelijke oproep doen. Zij vinden dat bezoek aan ernstig zieke coronapatiënten weer moet kunnen, nu de grootste druk op de intensive care er af is.

Ic-artsen en -verpleegkundigen geven al langer aan dat het wegblijven van familie één van de zwaarste aspecten is van de behandeling van coronapatiënten. Ic-verpleegkundige Arend Stoelwinder van het UMCG zei daarover eerder: 'Omgaan met familie is een belangrijke taak van ic-verpleegkundigen. Nu ligt er een ziek iemand in bed en we weten niks van die mensen.'

Dolblij was hij met de iPads die de afdeling kreeg na een oproep op social media. 'Nu kunnen we skypen met familieleden. Nu horen we: hij is opa, of deze hobby's heeft hij. Het is mensenwerk wat we doen.'

Onmenselijk

Van der Voort deelt die mening. 'Het is onmenselijk als je je vader of man op de ic hebt liggen en je alleen via Skype contact hebt of een fotootje kan zien. Ik ben heel blij als er ruimte komt om de menselijke maat weer terug te laten keren.' 

Kon niet anders

'Het heeft mij in het begin ook wel verbaasd hoe makkelijk iedereen het accepteerde', zegt hij, 'maar we hadden er ook goede argumenten voor. We moesten eerst rust en ruimte hebben om het werk goed te kunnen doen.' In het UMCG wilden ze bovendien voorkomen dat bezoek uit het zuiden van het land het virus mee zou brengen. Ook de schaarste aan beschermende middelen als mondkapjes en schorten speelde mee.

Daarnaast was er de onzekerheid over de besmettelijkheid. 'We wisten niet goed hoe gevaarlijk het virus nou echt was. Nu blijkt dat je niet ziek wordt als je de beschermende materialen draagt.' 

Volgens de ic-baas is geen enkele medewerker van zijn afdeling door een patiënt besmet.  Bezoek zou dus ook geen risico lopen.

Op de intensive care-afdelingen van ziekenhuizen is familie alleen welkom als de patiënt komt te overlijden of bij een andere dringende medische reden.

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen en het Martini Ziekenhuis geven aan voorlopig het verbod op familiebezoek op de intensive care te handhaven. Beide ziekenhuizen volgen de landelijke lijn. 

OZG-woordvoerder Christel Ietswaart: 'Wij beseffen dat dit voor iedereen, zowel de naasten als de verpleging/artsen en alle betrokkenen, erg heftig is. Maar het belang om risico op verspreiding van corona tegen te gaan blijft een groter belang dan het individuele belang, hoe verdrietig en moeilijk ook.' Ook woordvoerder Dana Kragten van het Martini Ziekenhuis geeft aan dat het grotere belang voorlopig voorgaat, ondanks het besef dat het een heftige maatregel is.

Niet zo simpel

'Het heeft ons wel dwarsgezeten dat het zo moest', zegt Van der Voort. Toch is het weer toelaten van familie makkelijker gezegd dan gedaan. De schaarste aan beschermende middelen speelt nog steeds. Voor het ziekenhuis zelf gaat een speciale commissie over de middelen. Die zou moeten bekijken of er binnen het UMCG voldoende is om familie ook te kunnen beschermen.

Ook moeten er maatregelen komen zodat uitgesloten is dat bezoek het virus meeneemt naar het ziekenhuis. 'Denk aan een speciale looproute bijvoorbeeld die ze moeten volgen. Na het bezoek moeten ze ook zonder verder contact te hebben weer het ziekenhuis verlaten.'

Als aan deze voorwaarden kan worden voldaan, weet hij het wel. 'Ik ben er voor om zo snel mogelijk die ruimte te bieden aan familie.'


Volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zou het goed zijn als er een landelijk beleid zou komen over bezoek aan de ic. Dit zei hij donderdag tijdens zijn dagelijkse persconferentie.

Lees ook:

- Ic-verpleegkundigen: ook hier komt zorg onder druk te staan
- Alles over het coronavirus

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad coronavirus GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws