Gemeenten willen ruim baan voor Nedersaksenlijn

De Nedersaksenlijn
De Nedersaksenlijn © RTV Noord
De gemeenten Veendam, Stadskanaal en Westerwolde gaan samen optrekken met Drentse en Overijsselse gemeenten om aandacht te blijven vragen voor de Nedersaksenlijn.
De wens van deze gemeenten is dat de treinverbinding tussen Groningen en Veendam ook na 2024 wordt doorgetrokken. In 2024 moet de spoorlijn naar Stadskanaal er liggen, maar de wens is dat de trein uiteindelijk wordt doorgetrokken naar Emmen en Enschede.

Motie

Een motie van het Groninger Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) dwong vorig jaar af dat er een haalbaarheidsstudie wordt verricht naar de komst van de Nedersaksenlijn. 
De gemeenten Veendam, Stadskanaal en Westerwolde haken daar nu bij aan. Samen met de Drentse gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn en de Overijsselse gemeente Hardenberg wordt benadrukt dat de Nedersaksenlijn van grote betekenis kan zijn voor de regio.
Allereerst worden de studentensteden Groningen en Enschede rechtstreeks met elkaar verbonden, maar moet de treinverbinding de regionale economie een optater geven.

Krimp

De regio's Zuidoost-Groningen en Zuidoost-Drenthe hebben de afgelopen decennia te maken met krimp, relatief hoge werkloosheid ten opzichte van de rest van Nederland en een treinverbinding moet ondernemers stimuleren zich te vestigen in de regio.
Met de komst van de trein kunnen ook werknemers zich beter verplaatsen naar een werkgever, zo is de gedachte.

Extra mogelijkheden

De gemeenten reageren eveneens positief op de suggestie of de Nedersaksenlijn op het Duitse spoornetwerk kan worden aangesloten. Daarnaast wordt in de haalbaarheidsstudie onderzocht of er mogelijkheden zijn voor goederentransport.
De gemeenten willen daarnaast dat er waterstoftreinen worden ingezet. Dat past volgens de lokale overheden in de ambitie van Noord-Nederland. De Europese Unie heeft de regio de status Hydrogen Valley (waterstofregio) toegekend.