Groningse ic's blijven voorlopig druk met coronapatiënten van buiten de regio

Een ic
Een ic © ANP
Meer dan de helft van de patiënten op de intensive-careafdelingen in het Noorden komt nog altijd van buiten de regio. De komende tijd neemt dat aantal vermoedelijk nog verder toe.
Van de 92 patiënten met corona op de verschillende ic's in Groningen, Friesland en Drenthe donderdag komen er 54 niet uit het Noorden.
Reden is dat ziekenhuizen in het hele land dezelfde ruimte moeten krijgen om de reguliere zorg weer op te starten. Dat zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dit centrum werd eind maart opgericht toen de ziekenhuizen in met name Brabant zwaar onder druk stonden door de grote hoeveelheid coronapatiënten. 
Op de Brabantse intensive-careafdelingen liggen nu honderddertig mensen met corona. Door de opschaling van de capaciteit zou Brabant er 190 aankunnen op de ic's. Toch gaat de overplaatsing van patiënten door. 

Gelijke zorg

Het centrum voor patiëntenspreiding trekt nu samen op met de Federatie Medisch Specialisten en het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Alle drie vinden ze dat alle Nederlanders dezelfde toegang tot zorg moeten krijgen.
'In de afgelopen weken werden bepaalde behandelingen, zoals operaties voor kanker, noodgedwongen deels uitgesteld. Dit moet in iedere regio weer gelijkmatig worden hervat om patiënten in het gehele land zo optimaal mogelijk te behandelen.' 

UMCG

In het UMCG in Groningen is zelfs tweederde afkomstig van buiten de regio; zo'n dertig patiënten met corona op de intensive care komen van elders.
Hoofd intensive care Peter van der Voort van het UMCG noemt het 'bijna een ethische discussie'. Door coronapatiënten over te plaatsen naar het Noorden 'maak je hier ook schaarste voor niet-coronazorg.' Dat kan misschien voor een Groninger die al maanden zit te wachten op een belangrijke operatie wrang voelen.
'We realiseren ons dat die gevoelens er zijn. Maar ons hele zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Die wordt hiermee wel heel expliciet gemaakt. Maar solidariteit is wel de basis.' 

Opstarten zorg

Ziekenhuizen zijn al bezig met het opstarten van de reguliere zorg. Het ministerie van VWS heeft de Nederlandse Zorgautoriteit nu opdracht gegeven dit landelijk te coördineren. Daarbij dient als uitgangspunt dat de meest urgente zorg het eerst wordt hervat.
Het Martini Ziekenhuis en Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda willen niet op de cijfers ingaan. Woordvoerder Dana Kragten van het Martini: 'Waar een patiënt vandaan komt is niet van belang. Wij leveren altijd optimale zorg voor wie dan ook.'