'We moeten tijdens corona zeker niet tornen aan de huren'

© RTV Noord
Een deel van de huurders komt in de problemen door de coronacrisis. Het kabinet kondigde al aan dat aflopende contracten tijdelijk verlengd kunnen worden en uitzetting wordt afgeraden SP, GroenLinks en PvdA willen meer handreikingen. Wat vinden jullie, Beter Weters?

'Niet uitzetten zonder alternatief'

'Het kabinet maakt serieus werk van het ondersteunen van mensen die hard getroffen worden door de gevolgen van de coronapandemie. Dit gaat vele tientallen miljarden euro's kosten, maar hopelijk zorgt het ervoor dat we na deze crisis een economie overhouden die weer op kan krabbelen. Het kabinet geeft ook aan dat het nu onverstandig is om mensen uit hun woning te zetten bij een huur- of hypotheekachterstand. Het is dus belangrijk dat mensen met een (tijdelijk) huurcontract niet uitgezet worden als er geen alternatief is. Daar kan regelgeving in voorzien.'

'Botte afwijzing past niet'

'Ik vind het niet het moment om te beslissen dat er geen huurverhoging mag komen, maar het lijkt me zeer ongewenst als in de sociale woningbouw een huurverhoging met het maximaal mogelijke van ruim zes procent gaat worden gehanteerd. Het is verstandig om in ieder geval bij dat deel van de huursector vast te leggen dat niet meer dan het inflatiecijfer mag worden verhoogd. De botte afwijzing van de minister nu is niet passend bij deze tijd.'

'Niet tornen aan huren'

'Wij leven nu in een moeilijke tijd. De te verwachten problemen zijn ongelijk over onze bevolkingsgroepen verdeeld. Zwakke ouderen zitten zelfs in de gevarenzone. Mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen ook. Net als hun verzorgers. En de bollentelers, die hun gehele afzet verliezen. We moeten tijdens deze voortwoekerende besmettelijke ziekte mijns inziens dan ook zeker niet tornen aan de huren.'

Inkomensondersteuning

'Geen structurele verhoging van de huren dus. Doch ook geen bevriezing als het prijspeil in Nederland met procenten omhoog schiet. Een standpunt dat grotendeels ook door de coalitie landelijk wordt ingenomen. Voor huurders met bijzondere financiëleproblemen bepleit ik wel inkomensondersteuning op beperkte schaal. De rechten van huurders moeten op dit moment zeker niet verminderd worden.'

Oog voor de problemen

'Geen uitzettingen, tijdelijke verlenging van tijdelijke huurcontracten bij wet mogelijk gemaakt, geen bevriezing van de huren. De minister heeft oog voor huurders in de problemen, maar voor hen bestaan ook al andere inkomensmaatregelen en er is bovendien ook een groep die geen problemen heeft. Voorkomen moet worden dat het woningcorporaties aan geld gaat ontbreken om nieuwe woningen te bouwen en de bestaande voorraad te verduurzamen.'

'Meer kost meer geld'

'De woonbond en de Landelijke Studentenvakbond ondersteunen de genomen maatregelen. Voeg daarbij de verklaring van goede wil van de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen en dan lijkt mij de uitkomst alleszins redelijk. Vanzelfsprekend wil de oppositie het onderste uit de kan, maar ze moet ook de redelijkheid in het oog houden, en deze problematiek niet los zien van de gehele coronaproblematiek: er is meer, en dat meer kost ook geld.'

'Wooncrisis pijnlik zichtbaar'

'De coronacrisis maakt de wooncrisis waar we al in zaten pijnlijk zichtbaar: mensen die (een deel van) hun inkomen verliezen, kunnen hun huur of hypotheek niet meer betalen en mensen die in slecht onderhouden woningen zitten, hebben daar nu nog meer last van. Op dit moment betalen huurders in sociale huurwoningen nog mee aan de vorige crisis: drie maanden van hun jaarlijkse huur gaat rechtstreeks de staatskas in als verhuurderheffing. Vóór de crisis had de helft van de huurders al moeite met rondkomen, maar zelfs nu wil het kabinet de huurverhoging door laten gaan.'

Doorpakken

'Sandra Beckerman zei woensdag in haar debat: Veel huurders denken; was ik maar een vliegtuigmaatschappij, dan zou het wellicht makkelijker gaan. Ook in deze crisis vangen huurders weer bot. Het is noodzakelijk dat nu niemand op straat wordt gezet, dat mensen met verlies van inkomen een huurstop krijgen en dat de huurverhoging van tafel gaat. Maar het is ook zaak om met de coronacrisis gelijk ook de wooncrisis aan te pakken. Laten we doorpakken, nu solidariteit organiseren en een goed en betaalbaar huis afdwingen voor iedereen. Voor nu én voor na de crisis.'

'Op zijn beloop laten'

'We doen er verstandig aan om deze zaken even op zijn beloop te laten. Bepaalde zaken waar nu over gesproken wordt, spelen ook als er geen corona is. Men moet mijns inziens stoppen met deze vorm van politiek te bedrijven. Het lijkt wel een wedstrijd wie het hardste kan schreeuwen. Het is niet de tijd om dit te doen.'

'Laat onzin achterwege'

'In het najaar begint hopelijk in een wereld zonder corona de verkiezingscampagne. Dus laat deze onzin achterwege en zorg met elkaar dat we de zaken voor een ieder zo goed mogelijk regelen om deze crisis te overleven.'

'Geen belang bij huurmatiging'

'Er zijn verhuurders van commercieel vastgoed die hun huurders hebben gemeld dat ze even geen huur hoeven te betalen. Dit betreft meestal winkels en horeca. De verhuurders hebben belang bij continuïteit en zien daarom hun huurders liever niet failliet gaan. Geldt dat ook voor de verhuurders van woningen? Nee, want de woningmarkt is nog steeds overspannen, vooral in de steden. Dus verhuurders hebben hier geen belang bij matiging van de huren.'

'Slechte vooruitzichten'

'Intussen loopt de werkloosheid op. De vooruitzichten zijn slecht. Vooral voor mensen met lage inkomens. Afzien van de jaarlijkse huurverhoging nu, kan helpen om hun problemen straks niet nog groter te maken. Problemen die dan weer met een hoop extra maatregelen opgelost moeten worden.'