Vijf opties voor route nieuwe hyperloop

© Hardt Hyperloop
Er zijn vijf opties voor de route van het hyperloop-testcentrum in onze provincie. De routes liggen allemaal tussen Meerstad en Lageland, maar volgen elk een ander pad.
De hyperloop-buis wordt 2,6 kilometer lang, ongeacht de route die er afgelegd wordt. De buis komt op 'kleine pootjes' te staan, en steekt maximaal drie meter boven de grond uit.

Langs diep, kanaal of midden in de polder

Twee mogelijke tracés lopen langs het Slochterdiep: dat is de locatie waar sinds het begin van de plannen vanuit wordt gegaan. Het verschil tussen de twee opties is dat het ene ten oosten van de Zuiderweg start (variant 1a op het kaartje hieronder), en het andere ten westen van die straat (1b).
Een andere mogelijkheid, nummer 2 op het kaartje hierboven, is om de hyperloop parallel aan het Eemskanaal te laten lopen. Die route loopt van zuidwest naar noordoost, en ligt daarmee het verst van het dorp Lageland.
Hiernaast bestaat het idee om de hyperloop verder van het water neer te leggen. De opties 3a en 3b op het kaartje hebben als verschil dat de ene van oost naar west loopt, en de ander van noordoost naar zuidwest.

Direct aanwonenden

De organisatie wil van direct aanwonenden weten welke hun voorkeur heeft. 'Hoe de hyperloop precies komt te liggen, willen we ook overleggen met de omgeving. We horen graag welke voor- en nadelen zij zien bij elk tracé.'

Zonnepark

Het testcentrum staat niet op zichzelf. De gemeente wil in hetzelfde gebied ook een zonnepark aanleggen. Dat moet jaarlijks minstens 250 megawatt opleveren, en wordt ook 250 hectare groot.

'Duidelijkheid voor twintig jaar'

De gemeente wil met het maken van een zogenoemde 'gebiedsvisie' voor de komende twintig jaar duidelijkheid scheppen over de energieplannen die er zijn.
Daarover wil de gemeente met omwonenden in gesprek, maar dat kan door de coronacrisis niet op de gebruikelijke manier. Daarvoor wordt nog een oplossing gezocht.
Hoewel de gebiedsvisie een levensduur van twintig jaar heeft, geldt dat niet voor het testcentrum van de hyperloop. 'De hyperloop is er voor tien jaar, dat geeft Hardt, het bedrijf dat de hyperloop bouwt, ook duidelijk aan', zegt een woordvoerder van de gemeente Groningen.

Mogelijk vertraging door corona

De gebiedsvisie moet, als die klaar is, door de gemeenteraad worden vastgesteld. De bedoeling is dat Hardt Hyperloop de vergunningen voor de bouw van het testcentrum na de zomer kan aanvragen. Daarna beginnen de voorbereidingen van de bouw. 'Het kan zijn dat die planning uitloopt door de coronacrisis', zegt de gemeente.