Extra maatregelen tegen kamernood

GRONINGEN - De gemeente Groningen neemt extra maatregelen tegen de kamernood. Enkele honderden nieuwe studenten zoeken nog een geschikte woonruimte.
De gemeente is bereid soepel om te gaan met vergunningen en is bereid geld beschikbaar te stellen zodat gebouwen voor studentenbewoning geschikt gemaakt kunnen worden. De RuG maakte donderdag al bekend omgebouwde kantoorcontainers beschikbaar te stellen aan buitenlandse studenten.
Er bestaan ook plannen voor de bouw van containers op een schip. Ook daar staat de gemeente niet onwelwillend tegenover, mits een geschikte ligplaats gevonden wordt.
Met de woningbouwverenigingen is overleg geweest over oplossingen voor de lange termijn. Daarbij wordt gedacht aan nieuwbouw van studentenwoningen en aankoop van bestaande panden.
Wethouder Smink verwacht dat er de komende maanden door de maatregelen enkele honderden studentenwoningen bij zullen komen.