'Bijvangst' van corona-onderzoek: kwart jongeren zonder huisgenoot blijkt eenzaam

Doordat UMCG-onderzoekers van het Lifelines-onderzoek naar de risicofactoren voor besmetting met corona óók vragen stelden over het welbevinden van mensen, kwamen ze een fors aantal psychische klachten bij (jongere) respondenten op het spoor.
Eén van die opvallende uitkomsten: een kwart van jongeren van onder de dertig en zonder huisgenoot, voelt zich - dankzij het coronavirus - vaak alleen en eenzaam. Dat zegt Lude Franke, geneticus en onderzoeker van het UMCG.

Niet verwacht

Dat jongeren zich in zulke grote getale eenzaam voelen, kwam ook voor Franke als een verrassing.
'Dat ouderen die nu geen kant op kunnen zich nu eenzaam voelen, hadden we wel verwacht', geeft hij toe. 'Maar dat een kwart van mensen onder de 30, die niet met iemand samen leven, zich nu vaak alleen voelen, hadden we niet verwacht.'

Andere insteek

De Lifelines-onderzoekers stuitten op de nieuwe inzichten, door een iets andere insteek.
Franke: 'Doordat we, naast de aanvankelijke symptoomvragen over koorts en pijn op de borst, ook over psychische klachten zijn gaan vragen. Veel van onze collega's drongen namelijk aan om ook te vragen naar het psychische welbevinden van mensen.'
'De volgende vraag daarbij', vervolg Franke, 'is natuurlijk: hoe komt dat nou? Dat ze hun studiegenoten niet meer kunnen zien, of niet meer naar de bioscoop kunnen, waarschijnlijk. Maar dat is iets voor een vervolgonderzoek.'

Groot succes

Overigens is het Lifelines corona-onderzoek een groot succes gebleken. Er doen niet minder dan 135.000 mensen aan mee.
Franke: 'Mensen zijn nu net drie weken bezig met het invullen van de corona vragenlijst. De respons is overweldigend, daar zijn we echt heel dankbaar voor. Daardoor zijn we namelijk in staat om dit soort inzichten te krijgen.'