Groningen is enige provincie waar economie vorig jaar kromp

Een gaswinningslocatie van de NAM
Een gaswinningslocatie van de NAM © Jos Schuurman/FPS
Groningen is de enige provincie in ons land waar de economie vorig jaar kromp. De reden: er werd minder aardgas uit de grond gehaald.
Als de gaswinning buiten beschouwing wordt gelaten, groeide de economie hier met 1,1 procent. Dat is meer dan in Limburg (+ 0,5 procent) en Drenthe (+ 0,9 procent) en net zo veel als in Friesland en Zeeland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vertekend

De economie van de provincie Utrecht groeide vorig jaar het meest (+4,6 procent). Die cijfers zijn wel vertekend, omdat in 2019 een deel van Zuid-Holland bij Utrecht is gevoegd. Utrecht groeide overigens ook, omdat het daar goed ging met de handel. Ook in Flevoland groeide die sector. Bovendien droeg de bevolkingsgroei in deze provincie bij aan de economische groei. In Noord-Holland kwam de groei vooral van bedrijven die zich bezighielden met zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie.

Overzicht

Hier volgt een overzicht van de economische groei en krimp van alle provincies.
Groei bruto binnenlands product (bbp) naar provincie, 2019, gesorteerd van hoog naar laag
Utrecht: +4,6 procent (2018: +2,8 procent)
Flevoland: +3,1 procent (2018: +3,3 procent)
Noord-Holland: +2,5 procent (2018: +3,2 procent)
Noord-Brabant: +1,7 procent (2018: +3 procent)
Gelderland: +1,5 procent (2018: +2,6 procent)
Overijssel: +1,4 procent (2018: +2,7 procent)
Zuid-Holland: +1,3 procent (2018: +2,7 procent)
Friesland: +1,1 procent (2018: +1,3 procent)
Zeeland: +1,1 procent (2018: +2 procent)
Drenthe: +0,9 procent (2018: +1,8 procent)
Limburg: +0,5 procent (2018: +2,3 procent)
Groningen: -0,9 procent (2018: -1 procent)