Partij voor het Noorden Oldambt wil aanpak 'witte vlekken'

© Marisja van der Laan/DG Fotografie
De Partij voor het Noorden (PvhN) in Oldambt wil weten of het financieel haalbaar is om met de buurgemeenten een gezamenlijke watertankwagen te kopen om de zogeheten 'witte vlekken' in de gemeente beter te bestrijden.
De partij dient dinsdag een motie met die strekking in die inmiddels de steun heeft van de meeste andere raadsfracties.

Witte vlekken

Witte vlekken zijn percelen waar bij brand geen of onvoldoende bluswater voorhanden is om te blussen. Dat aantal is de afgelopen tien jaar in Oldambt alleen maar gegroeid, van 193 in 2009 naar 286 in 2020.
In november 2019 raakte in Westerlee een huis zwaar beschadigd door brand, en volgens de partij was dat te voorkomen geweest als er bluswater in de buurt was geweest.

OLdambt, Pekela en Veendam

In de motie gaat de Partij voor het Noorden in op de ongerustheid bij Dorpsbelangen Westerlee. Die heeft in een brandbrief aan de raad eerder al aangegeven zich grote zorgen te maken over de bluswatervoorziening en de daaruit voortkomende gevaren voor de inwoners van Westerlee. In die brief staat een financieel onderbouwd voorstel om de aanschaf van een gezamenlijke watertankwagen voor Oldambt, Pekela en Veendam mogelijk te maken.
De PvhN wil weten hoe het gemeentebestuur daartegenaan kijkt. Ook wil de partij dat de Veiligheidsregio Groningen een plan van aanpak gaat maken met betrekking tot de witte vlekkenproblematiek.