Groen licht voor veelbesproken drijvend zonnepark in Sellingerbeetse

De Noord- en Zuidplas in Sellingerbeetse
De Noord- en Zuidplas in Sellingerbeetse © Kremer Zand en Grind
Het drijvende zonnepark bij recreatieplas Beetse Koel'n mag er komen. Dinsdagavond stemde de gemeenteraad van Westerwolde in met het veelbesproken plan.
Verantwoordelijk wethouder Bart Huizing noemde het dinsdagavond een 'controversieel onderwerp'. Ook raadslid Edith van der Horst (Partij voor de Dieren) gaf die kwalificatie aan de plannen.

Afwijzende reacties

In de afgelopen weken konden voor- en tegenstanders hun mening geven over de plannen. 116 mensen deden dat ,waarbij in ieder geval 62 reacties afwijzend waren.

Buis in plaats van vrachtwagens

Volgens coalitiepartij PvdA en Gemeentebelangen hebben de plannen een positief effect op de omgeving; de omgeving wordt ontlast van af- en aan rijdende vrachtwagens.
Een van de initiatiefnemers van het zonnepark, het bedrijf Kremer Zand en Grind, is namelijk van plan om de verwerkingsinstallatie te verplaatsen naar een nabijgelegen industriegebied. Zand wordt dan via een buis naar de verwerkingsinstallatie getransporteerd. Hierdoor hoeven vrachtwagens die het zand vervoeren niet meer door de omgeving van Sellingerbeetse.

Zonne-energie om zand te drogen

Kremer Zand en Grind is de eigenaar van de zandplas waar het zonnepark in komt te liggen. Het bedrijf is met ontwikkelaar GroenLeven in zee gegaan om de zonnepanelen te realiseren. De opgewekte energie wil Kremer gebruiken voor de zandwinning. Nu wordt het zand nog gedroogd door middel van gas.

Bezwaren omwonenden

Ook de oppositiepartijen VVD, CDA en Lijst Timmermans stemden in met de plannen. GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden tegen. 'De Beetse Koel'n is niet zomaar een plek. Veel omwonenden en mensen die gebruik maken van het gebied hebben bezwaar gemaakt', betoogt René Kriek (GroenLinks).
Een groepje omwonenden is tegen de drijvende zonnepanelen en liet dat ook schriftelijk aan de gemeenteraad weten. Ook vinden enkelen dat het democratisch proces niet goed is verlopen. Volgens Klaartje Duijm zouden tegenstanders niet in de verslagen van bewonersbijeenkomsten zijn opgenomen.
Ze laat het er dan ook niet bij zitten: 'Ik vind het ondemocratisch', laat Duijm dinsdagavond opnieuw weten. Volgens haar is een meerderheid tegen. 'Als je dan gaat zeggen dat er draagvlak is, dat slaat nergens op. Ik ben van plan om naar de rechter te gaan.'

Besluit digitaal genomen

Eigenlijk zou er een paar weken eerder een besluit genomen worden over de zonneparkplannen, maar vanwege het coronavirus kon de raadsvergadering niet doorgaan. Er is toen besloten om nu via de digitale weg een besluit te nemen, omdat de gemeenteraad voor 1 mei akkoord moest gaan met de plannen. Alleen op die manier kan de subsidie voor het zonnepark worden aangevraagd.
Wanneer de initiatiefnemers, Kremer Zand en Grind en ontwikkelaar GroenLeven, gaan starten met de bouw is nog niet helemaal duidelijk. Tegen het besluit van de gemeenteraad kan nog bezwaar worden gemaakt bij de rechter.