Is Plan van Aanpak voor versterking in Het Hogeland realistisch?

175 huizen met een (licht) verhoogd risico in Het Hogeland worden nog dit jaar door de NCG bekeken
175 huizen met een (licht) verhoogd risico in Het Hogeland worden nog dit jaar door de NCG bekeken © Archief RTV Noord
Raadspartijen in Het Hogeland hadden woensdagavond veel vragen over het Plan van Aanpak dat is geschreven voor de versterking van gebouwen in de gemeente. Ze vragen zich af of het college een realistisch tijdspad heeft opgesteld.
In het 'Plan van Aanpak versterking 2020' staat hoe de gemeente in samenwerking met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de corporaties Wierden en Borgen, De Delthe, Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW), Woongroep Marenland en Woonzorg Nederland de versterkingsopgave wil aanpakken.

Ruim tweeduizend adresssen

Tot nu toe zijn in de gemeente Het Hogeland 2.353 adressen in beeld om te worden versterkt. Dit zijn onder andere woningen, scholen, zorggebouwen en dorpshuizen. Bij een groot aantal panden moet nog beoordeeld worden of ze aan de veiligheidsnorm voldoen.
De raad heeft twijfels of het versterkingsplan wel op tijd uitgevoerd wordt. 'Wij maken ons zorgen om de haalbaarheid. Kunnen we het tijdspad waarmaken? De omstandigheden zijn inmiddels door het coronavirus ingrijpend veranderd', zegt PvdA-raadslid Mädi Cleerdin. Het gevaar van nieuwe teleurstellingen ligt volgens de partij op de loer.
'We zijn in in een ongekende crisis beland waarvan we de gevolgen nog niet kunnen overzien. Geplande bijeenkomsten met inwoners zijn door de coronamaatregelen onmogelijk', aldus Cleerdin.

Vertraging door veranderde wetgeving en partijen

De ChristenUnie was ook bezorgd: 'Wij hebben zorgen vanwege de steeds schuivende panelen, veranderende regels en grote hoeveelheid betrokken partijen met allen weer eigen en andere bevoegdheden. De ervaringen stellen ons tot op heden niet gerust', stelt raadslid Bernd de Jong.
Ook wil de ChristenUnie dat partijen die zich verbonden hebben aan het Plan van Aanpak zich ook houden aan de afspraken die hierin staan.

College begrijpt zorgen

Wethouder Kristel Rutgers begrijpt de zorgen bij de raad: 'Veel vragen gaan over de planning en dat vind ik heel logisch. Omdat in het verleden gemaakte afspraken niet zijn gehaald.'
Toch stelt ze: 'Dit Plan van Aanpak is realistisch. Wij willen ook niet zeggen als we het niet hebben gehaald dat we te ambitieus waren. We hebben gezocht naar de juiste balans en wat haalbaar is.'

175 woningen

Eén onderdeel in het plan is dat de NCG dit jaar eerst de huizen met een zogeheten verhoogd en lichtverhoogd risico opneemt. Ook moet de achterstand van 2019 weggewerkt worden. In totaal gaat het in Het Hogeland om 16 woningen met een verhoogd risicoprofiel en 159 woningen met een licht verhoogd risicoprofiel.
Dat is volgens de wethouder uitvoerbaar. Volgens haar gaan de betrokken partijen zich ook houden aan de afspraken.

Geen inloopbijeenkomsten

De SP wil graag dat het college de inwoners op een andere manier betrekt bij de uitvoering van het Plan van Aanpak, nu inloopbijeenkomsten niet gehouden kunnen worden vanwege de corona-uitbraak.
'Wanneer dat weer kan, is fysiek met elkaar in gesprek gaan het fijnst. Maar zolang daar belemmeringen zijn, moeten we creatief zijn. Zou het college eens na willen denken over een interactief online platform voor de dorpen en buurten waar versterkt wordt', aldus SP-raadslid Linda Visser.
'We willen de snelheid erin houden, ook in deze tijden van corona. Er worden mogelijkheden gezocht om met bewoners aan de slag te gaan', antwoordde wethouder Kristel Rutgers. Ze wil de inwoners zo snel mogelijk laten weten hoe dat proces aangepakt gaat worden. In mei worden de inwoners van de gemeente die in het Plan van Aanpak zijn opgenomen per brief geïnformeerd.

Unaniem akkoord

Met de toezeggingen van de wethouder stemde de raad stemde uiteindelijk unaniem in met het Plan van Aanpak versterking 2020.