Geen extra verkeersborden in Veendam

VEENDAM - De gemeente Veendam gaat geen extra borden of verkeerslichten plaatsen om het centrum van Veendam veiliger te maken voor lichamelijk gehandicapten.B en W antwoorden dat op vragen van Gemeentebelangen Veendam. De partij vindt dat het op een aantal plaatsen te gevaarlijk is om over te steken, omdat er te hard wordt gereden. Het gaat onder meer om het Hazepad en de Bocht Oosterdiep. Volgens het college zijn die gebieden al aangemerkt als voetpad of 30-kilometerzone. B en W zullen de politie vragen hier extra toe de zien op de handhaving van de verkeersregels.
null