Vaker wateroverlast in Groningen

VEENDAM - Inwoners van de provincie Groningen zullen vaker hinder gaan ondervinden van wateroverlast, maar de veiligheid is niet in het geding.Dat zegt voorzitter Van Hall van het waterschap Hunze en Aa´s.Aanleiding vormt de grote wateroverlast in landen als Oostenrijk, Duitsland, Italië en Tsjechië, die volgens deskundigen het gevolg zijn van het veranderde klimaat.Van Hall verwacht geen echte rampen, maar voorziet wel vaker ondergelopen kelders en overlopen riooloverstorten, omdat het huidige afvoersysteem niet is berekend op de nieuwe neerslaghoeveelheden. Er wordt wel gewerkt aan verbetering, maar de burgers willen niet teveel lasten betalen. In de praktijk betekent dat dat er vaker sprake zal zijn van overlast.
null