Groningen houdt miljoenen over

GRONINGEN - De stad Groningen heeft de afgelopen jaren meer dan 7 miljoen euro overgehouden aan subsidiegeld voor Melkertbanen.De Rijkssubsidie is bedoeld om de loonkosten van te betalen. Groningen hoeft het geld niet terug te betalen. Een deel ervan wordt gebruikt voor cursussen en projecten, om mensen vanuit een Melkertbaan te laten doorstromen naar regulier werk. Voor het overige geldbedrag wordt nog een bestemming gezocht binnen het gesubsidieerde werk.
null