Opknapbeurt bezoekerscentrum Schier

SCHIERMONNIKOOG - De bewoners van Schiermonnikoog worden nauw betrokken bij de plannen om het bezoekerscentrum op het eiland te vernieuwen.Het bezoekersaantal van het centrum groeide in de afgelopen tien jaar van 10.000 naar 60.000. Door die toename is het noodzakelijk om het 'Bezoekerscentrum voor natuur, cultuur en landschap' flink te reorganiseren en op te knappen.Zo’n 50 bewoners gaan aan de slag met plannen voor een vernieuwd bezoekerscentrum. Dat doen ze samen met onder andere de VVV, de gemeente, Vereniging Natuurmonumenten, het Overlegorgaan Nationaal Park en de cultuurhistorische vereniging.
null