SP: andere verdeling huurwoningen

GRONINGEN - De verdeling van woonruimte in de stad Groningen moet radicaal anders, vindt de Socialistische Partij.Corporaties moeten meer woningen publiceren in het woonmagazine, en ook moeten ze vaker urgentieverklaringen kunnen afgeven. Verder wil de SP dat het corporaties wordt verboden om bepaalde woningzoekenden eerder een woning aan te bieden omdat de corporatie daar financieel voordeel bij heeft. De SP komt met de eigen voorstellen, omdat bij het college van burgemeester en wethouders een 'botte onwil' bestaat om iets te veranderen bij de woonruimteverdeling, aldus de partij.
null