Speciale verzekering voor boeren

STADSKANAAL - Landbouwvoorman Maarsingh van LTO Nederland uit Stadskanaal verwacht deze week alsnog een akkoord te bereiken met het kabinet over een slecht-weer-verzekering voor akkerbouwers.Het gaat om een vergoeding voor landbouwers die schade hebben geleden door bijvoorbeeld wateroverlast, droogte of storm. Oud landbouwminister Brinkhorst stond daar wat afwijzend tegenover. Maar Maarsingh hoopt dat er met de nieuwe minister Veerman goed over te praten valt.Bij de NLTO zijn tot dusver 350 schademeldingen binnengekomen als gevolg van de wateroverlast van afgelopen zomer. Zo’n 4400 hectare aardappelen is in het Noorden gedeeltelijk of totaal niet meer te oogsten.
null