Breuk in persleiding bij Delfzijl

DELFZIJL - In de afvalwater-persleiding naar de rioolwaterzuivering Weiwerd bij Delfzijl is dinsdagmiddag een breuk ontstaan.De breuk ontstond ten zuiden van Delfzijl. Een onbekende hoeveelheid afvalwater is in de omringende sloten gestroomd. De afsluiters zijn dichtgezet om te voorkomen dat er nog meer afvalwater wegstroomt.Het water wordt tijdelijk opgevangen in het rioolstelsel, dat een buffer heeft van een aantal uren. Daarna wordt het water met tankwagens naar de rioolzuivering vervoerd. De sloten met vuil water worden leeg gezogen. Tot nu toe is er volgens het waterschap Noorderzijlvest nog geen milieuschade ontstaan. Dinsdagavond is begonnen met het opgraven van de persleiding, woensdag wordt de breuk opgespoord en gerepareerd.
null