Haren wil kleiner, maar permanent AZC

HAREN - De gemeente Haren wil de huidige opvang voor 400 asielzoekers vervangen door een permanent centrum voor aanzienlijk minder vluchtelingen. De contracten die gemeenten in Nederland nu sluiten met het Centraal Orgaan Asielzoekers gelden voor maximaal vijf jaar. De gemeente Haren vindt het onzinnig om elke vijf jaar een nieuw centrum te moeten bouwen. Daarbij neemt de instroom van nieuwe asielzoekers snel af, waardoor grote centra wellicht tot het verleden gaan behoren. In het eventuele nieuwe AZC zouden ongeveer 100 asielzoekers ondergebracht worden.De vrijwilligers in Haren krijgen in het vervolg een betere begeleiding voordat ze in het asielzoekerscentrum gaan werken. Gemeenteraadsfracties in Haren reageren positief op een permanent AZC en de intensievere begeleiding van vrijwilligers.
null