Geen extra geld voor platteland

>> 41 noordelijke Natuur- enlandbouworganisaties bodenBrinkhorst een eigen plan aan.Ze vinden dat het kabinet veel teweinig geld beschikbaar stelt. Deplannen van de organisaties kostenvier miljard gulden.Maar minister Brinkhorst lietduidelijk weten dat de organisatiesbij de provincies moeten zijn.
null