Erepenning voor Kroon

GRONINGEN - Directeur Kroon van woningcorporatie IN heeft de erepenning gekregen van de stad Groningen.Hij kreeg de blijk van waardering bij zijn afscheid van de woningstichting, waar hij zestien jaar directeur van was. Kroon heeft in de loop der jaren een grote stempel gedrukt op de ontwikkeling van de woningbouw en volkshuisvesting in de Stad. Burgemeester Wallage overhandigde hem de erepenning van de Stad Groningen. Eerder kregen onder meer journalist Dick Heuvelman, FC Groningen-trainer Jan van Dijk en voorzitter Bleumink van het college van bestuur van de RijksUniversiteit Groningen de erepenning.
null