Kamervragen over badkamers (2)

>> De verbouwing is nodig vanwegehet grote tekort aan verpleeghuis-plaatsen in Oost Groningen.De Heggerank besloot om twintigverzorgingsplaatsen om te bouwentot verpleeghuisplaatsen, maardaarvoor gelden andere normen enafmetingen.Kamerlid Atsma maakt zich boos overdeze in zijn ogen onnodigegeldweggooierij. De vragen van hetCDA komen voor de Heggerank telaat. De verbouw van de badkamersbegin al over een paar weken.
null