Belastingen in De Marne gaan omhoog

LEENS - Inwoners van gemeente De Marne gaan 6 procent meer betalen aan onroerend zaakbelasting en forensenbelasting.De andere gemeentelijke belastingen stijgen met 3 procent.Dat blijkt uit de begroting die vrijdag is gepresenteerd.De Marne heeft het jaar 2001 afgesloten met een flink tekort op de begroting. Een grote eenmalige kostenpost is een bedrag van 250.000 euro voor de vervanging van de gemeentesecretaris die ziek is.De plannen voor Zoutkamp, Ulrum en Pieterburen gaan volgend jaar gewoon door. Extra geld gaat er verder naar de borg Verhildersum, de peuterspeelzalen, het minima-beleid en het muziekonderwijs.
null