Veendam niet benadeeld door bouwfraude

VEENDAM - De gemeente Veendam zegt niet benadeeld te zijn door bouwfraude van grote bouwbedrijven.Volgens onderzoek naar drie projecten die genoemd werden in de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem, heeft Veendam niet teveel betaald.In die boekhouding werden prijsafspraken bijgehouden die bouwondernemingen vooraf onder elkaar maakten. Het Rijk en een aantal gemeenten zouden daardoor zwaar benadeeld zijn. Maar in Veendam is dat volgens de gemeente niet gebeurd. Bij twee projecten voerde de laagste inschrijver het werk zelfs uit voor tienduizenden euro’s minder dan de gemeente had geraamd. Alleen de reconstructie van Lloydsweg zou eerste wel duurder uitvallen dan de raming, maar daarvan werd de prijs aangepast.
null