'Meer sociale huurwoningen bouwen'

GRONINGEN - Een meerderheid van de politieke partijen in de Staten van Groningen vindt dat er meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden.Er dreigt een groot tekort aan dit soort woningen en de plannen van de provincie voorzien vooral in de bouw van dure koopwoningen, zoals de Blauwe Stad en Meerstad. Groen Links vindt dat de Meerstadplannen moeten worden aangepast. Er moet meer ruimte komen voor goedkopere huizen. De Partij van de Arbeid vindt dat het provinciaal bestuur de kwestie moet aankaarten bij de gemeentebesturen.
null