Te weinig woningen voor asielzoekers

GRONINGEN - Er is in de provincie Groningen een groeiend tekort aan woningen voor asielzoekers die in ons land mogen blijven, de zogenaamde statushouders.Ook in andere delen van het land stagneert de doorstroming van deze groep asielzoekers. Daardoor moeten ze noodgedwongen langer in een opvangcentrum blijven. De statushouders zijn vrij om zich overal in het land te vestigen. In Groningen bieden de gemeenten De Marne, Eemsmond, Hoogezand-Sappemeer, Marum en Slochteren te weinig woningen aan. Commissaris van de Koningin Alders gaat met deze gemeente praten.
null