Jonge VVD-ers willen af van Calon

GRONINGEN - Jonge VVD-bestuurders in de provincie Groningen willen af van gedeputeerde Calon.Volgens de liberalen betuttelt de PvdA-gedeputeerde de gemeenten door woningbouw in de kleine dorpen tegen te gaan. De bouw van woningen in de kleine kernen moet juist worden gestimuleerd, vinden de VVD-ers. Bovendien moet er meer ruimte komen voor bedrijven en toeristische activiteiten buiten de gebieden die door het Provinciaal Omgevingsplan (POP) als kernzones zijn aangegeven.De groep jonge VVD-bestuurders bestaat uit 25 liberalen beneden de 35 jaar. Ze vertegenwoordigen hun partij in gemeenteraden en in Provinciale Staten of zitten in waterschapsbesturen. Volgens hen is gedeputeerde Calon de belichaming van de problemen op het platteland. Alleen door het vertrek van de gedeputeerde kan een einde komen aan die problemen, zeggen ze.
null