Veel geweld binnen AZC's

GRONINGEN - De Immigratie en Naturalisatie Dienst heeft onvoldoende aandacht voor slachtoffers van geweld binnen asielzoekerscentra in Groningen.Dat vindt de Groninger hoogleraar criminologie De Haan. De Haan deed het afgelopen jaar onderzoek naar de criminaliteit onder asielzoekers. Zijn bevinding is dat er veel geweld plaatsvindt binnen asielzoekerscentra.Het gaan dan vooral om vluchtelingen van verschillende nationaliteiten die elkaar vanwege cultuurverschillen te lijf gaan. In een aantal gevallen leidt dat tot ernstige verwondingen.Omdat de betrokkenen zelden of nooit aangifte doen, is er binnen de asielopvang bijna geen aandacht voor de slachtoffers.
null