Financiële situatie Bedum valt mee

BEDUM - De financiële situatie van Bedum is beter dan verwacht.Dat blijkt uit de begroting voor 2003.In de voorjaarsnota vreesde Bedum nog in de rode cijfers te belanden. Maar door enkele meevallers kan Bedum nu een sluitende begroting presenteren. Zo kreeg Bedum meer geld uit het gemeentefonds en was er een gunstige renteontwikkeling. Ondanks de redelijke cijfers is het Bedumer gemeentebestuur wel sceptisch over de toekomst. Er is voor het komende jaar weinig financiële speelruimte en tegenvallers zullen harder aankomen dan nu het geval is.
null