Protest tegen Amca Servotechniek

TEN POST - Een inwoner van Ten Post heeft bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen de milieuvergunning voor AMCA ServotechniekDe man woont naast het bedrijf, dat gespecialiseerd is in hydraulische systemen. Hij beweert bij de Raad van State veel hinder te hebben van de vrachtauto's, die via de inrit naast zijn woning naar het bedrijf rijden. Hij eist nu dat de inrit verplaatst wordt naar de andere kant van het bedrijf.De gemeente Ten Boer schat de kosten daarvan op een ton. De gemeente vindt tevens dat een dergelijke uitgave niet van het bedrijf kan worden geëist. Volgens Ten Boer worden de geluidsnormen nauwelijks overschreden en mogen vrachtwagens niet harder van 5 km/uur. Een onafhankelijkbureau, dat de Raad van State adviseert, vindt de geluidsnormente soepel. De Raad van State doet over twee maanden uitspraak.
null