'Meer opleidingen geneeskunde'

GRONINGEN - De capaciteit van de opleidingen geneeskunde moet flink omhoog.Om een tekort aan artsen in de toekomst te voorkomen, dienen er nu al stevige maatregelen te wordengenomen. Daar heeft voorzitter Bleumink van de Rijksuniversiteit Groningen althans voor gepleit. Bleumink ziet meer in stevigere maatregelen, dan in het steeds met kleine stapjes uitbreiden van de onderwijscapaciteit. Hij wil dan ook dat het kabinet zich uitspreekt over de vraag wat de groei van het aantal artsenopleidingsplaatsen moet zijn.
null