Bezwaren tegen camping van tafel geveegd

DELFZIJL - De bouw van een recreatiepark bij het Hondhalstermeer in de gemeente Delfzijl kan doorgaan.De bezwaren van de Milieu Federatie tegen de bouw van camping Klein Finland zijn door de gemeente Delfzijl van tafel geveegd.De Milieu Federatie vreesde voor verstoring van het natuurgebied. Er komen veel zeldzame en beschermde vogelsoorten voor. Het College van Burgemeester en Wethouders van Delfzijl verwacht dat het met die verstoring wel meevalt. De camping komt niet aan het water en zal ook geen voorzieningen maken bij het Hondhalstermeer. De gemeenteraad beslist op 28 november over het voorstel.
null