Gedragscode voor ambtenaren

GRONINGEN - De provincie Groningen heeft een gedragscode opgesteld voor haar ambtenaren en bestuurders. Daarin staat bijvoorbeeld dat ambtenaren die ontslag nemen bij de provincie niet binnen twee jaar mogen terugkeren als extern adviseur, bij een bureau dat zaken doet met de provincie. De provincie probeert hiermee belangenverstrengeling te voorkomen. Vooral bij gemeenten komt het regelmatig voor dat ambtenaren de overstap maken naar het bedrijfsleven, en dat de ex-ambtenaar bij wijze van spreke de volgende dag in zijn nieuwe functie al weer op het gemeentehuis verschijnt voor overleg.In de gedragscode is ook een regeling voor klokkenluiders opgenomen. Als een ambtenaar een misstand vermoedt, kan hij zonder persoonlijke gevolgen naar een speciale commissie stappen.
null