Aantal bewoners Heymanshuis op straat

GRONINGEN – Een deel van de asielzoekers in het Heymanshuis in de stad Groningen komt op straat te staan.In het Heymanshuis worden nu nog asielzoekers opgevangen, maar het gebouw wordt volgend jaar gesloopt. Het bestuur wil daarna een nieuwe voorziening, maar wil een deel van de huidige asielzoekers niet meenemen. Het gaat om mensen die naar de mening van het bestuur al te lang in de opvang zitten. De gemeente beraadt zich nog op de kwestie.
null