Schade door laagvliegoefeningen

LAUWERSOOG - De Luchtmobiele Brigade heeft eind vorige maand grote overlast veroorzaakt boven het Lauwersmeergebied.Dat zegt het Overlegorgaan Nationaal Park Lauwersmeer. Volgens de organisatie zijn tijdens de operatie Dutch Falcon de wettelijke regels overtreden. De helikopters zouden tijdens laagvliegoefeningen beneden de afgesproken vijfhonderd meter zijn gekomen. Dit heeft grote onrust veroorzaakt onder trekvogels, Schotse hooglanders en Konikpaarden.Het overlegorgaan vraagt in een brief aan het ministerie van Defensie om een onderzoek naar de gang van zaken. Ook wil het in de toekomst geen laagvliegoefeningen meer boven het Lauwersmeer.
null